Trh so skladovacou technikou nám ponúka viaceré riešenia, akými možno maximálne a čo najefektívnejšie prepraviť a skladovať tovar. Pri tovare menších rozmerov sa používajú euro prepravky. Euro prepravky možno charakterizovať ako ochranné nádoby, ktoré sa vyrábajú vo viacerých veľkostných vyhotoveniach. Štandardná veľkosť euro prepraviek je 600×400 mm. Euro prepravky však nájdeme aj vo vyhotoveniach veľkosti