V živote sa stretávame s rôznymi nepredvídateľnými situáciami, ktoré nám môžu skomplikovať naše nažívanie. Neočakávané a náhle sťahovanie je jednou z nich. Odchod od partnera, rozvod manželstva, alebo zmena zamestnania, to všetko sú okolnosti, kvôli ktorým sa ľudia zvyknú sťahovať. Tento stav si vyžaduje nielen rýchle vysťahovanie sa, ale aj hľadanie nového miesta, vhodného na