Category: Poľnohospodárstvo

Zemiaky pečené v šupke

Najpestovanejšie plodiny v našich končinách

Niet pochýb o tom, že v našich končinách dopestujeme mnoho kvalitných plodín, ktoré uživia väčšinu obyvateľstva. Na svoje si prídu vyznávači rozličných štýlov stravovania. Patríte medzi tých, ktorí sa snažia nejesť mäso a vydali sa na cestu vegetariánstva? Alebo sa len jednoducho snažíte zdravo stravovať? Vedeli ste, že najobľúbenejšou a zároveň najčastejšie pestovanou plodinou uObrábanie pôdy na poli

Základné obrábanie pôdy

Základné obrábanie pôdy rozdeľujeme na konvenčné obrábanie pôdy a konzervačné obrábanie pôdy. Vo všeobecnosti obrábanie pôdy znamená znižovanie negatívnych vplyvov v pôde a teda zvyšovanie pozitívnych vplyvov v pôde pre lepšie pestovanie kvalitných obilnín, semien a podobne. V tomto článku si priblížime najrozšírenejšie spôsoby, ktoré sa na obrábanie pôdy využívajú, a to základné spôsoby obrábania