Nízkoenergetické domy majú úsporu energie

Aké vlastnosti majú nízkoenergetické domy?

Žiaľ, človek svojím spôsobom života a uspokojovaním svojich potrieb výrazne prispieva k znečisťovaniu ovzdušia, vody a postupnému ničeniu prírody. Nešetrným využívaním prírodných zdrojov môže dôjsť k ich rýchlemu vyčerpaniu. Niektoré prírodné zdroje, ako napríklad slnečná energia sú nevyčerpateľné, avšak iné, ako napríklad ropa, zemný plyn, palivá sú vyčerpateľné. Preto má stále väčší význam starať sa v každej sfére života o rozumné využívanie prírodných zdrojov, o ich šetrenie, či obnovovanie. Aj v modernom stavebníctve sa kladie dôraz na ekologickosť stavieb, úsporu energií a minimalizovanie jej spotreby. Trendom vo výstavbe sú nízkoenergetické domy, ktoré sú čoraz žiadanejšie.

Efektivita nízkoenergetickej stavby

Jednoposchodové nízkoenergetické domy

Materiál na stavbu nízkoenergetických domov

Pri každej novostavbe patrí k najvyšším prioritám dosiahnutie vysokej energetickej efektívnosti. Z hľadiska spotreby energie rozlišujeme domy na energeticky úsporné – to sú tie, ktoré nepresiahnu ročnú spotrebu energie 100 kWh/m2. Domy, ktorých ročná spotreba je pod 50kWh/m2 voláme nízkoenergetické domy a pasívne domy majú spotrebu tepla len do 15 kWh na m2 úžitkovej plochy. Nízkoenergetické domy musia okrem určenej spotreby energie spĺňať aj ďalšie podmienky. Ekologickosť materiálov, použitých na výstavbu, čo možno najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien, kvalitná rekuperácia, akustické vlastnosti či celková životnosť a odolnosť stavby. V porovnaní s bežným domom má nízkoenergetický dom minimálne o polovicu nižšiu spotrebu energie. Aby sme dosiahli čo najnižšiu spotrebu energie je podstatný výber spôsobu vykurovania a ohrevu teplej vody.

Najobľúbenejší materiál na výstavbu nízkoenergetických domov

Pri rozhodnutí o výstavbe nízkoenergetického domu musíme brať do úvahy klimatické podmienky danej lokality. Severná časť našej krajiny má podstatne menší počet slnečných dní ako v južnej časti, kde je omnoho teplejšie. Aj správnou orientáciou na svetové strany sa dá ovplyvniť energetická ziskovosť domu. Ak sú bytové priestory orientované na juh, či juhozápad, dokážu získať viac tepla zo slnečnej energie. Aj materiál použitý na výstavbu nízkoenergetického domu musí spĺňať technologické požiadavky. Najčastejšie sa na výstavbu týchto domov využíva drevo. Je to optimálny stavebný materiál, z obnoviteľných zdrojov, je ľahko dostupné, má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše je plne recyklovateľné a nepoškodzuje životné prostredie.

Bližšie informácie o trvalo udržateľných riešeniach a aktuálnych stavebných trendoch vám poskytne odborný internetový portál:https://odzakladov.sk/