Vplyvy fast fashion

Čo označuje pojem „fast fashion“?

Fast fashion je pojem, ktorý opisuje obchodný model výroby lacných odevov, ktoré sa rýchlo navrhujú, vyrábajú a predávajú podľa najnovších módnych trendov. Odvetvie fast fashion sa stalo jedným z najväčších a najziskovejších odvetví na svete . Hoci sa koncept fast fashion môže zdať atraktívny pre takých spotrebiteľov, ktorí chcú zostať trendy bez toho, aby prerobili peniaze, s týmto odvetvím sú spojené významné etické a environmentálne problémy. V dôsledku fast fashion je znečisťované životné prostredie a tento priemysel sa, žiaľ, spája aj s lacnou ľudskou pracovnou silou. 

Aké problémy sa spájajú s fast fashion?

Rýchlosť šírenia fast fashion
Svet a fast fashion

Jedným z najvýznamnejších problémov fast fashion je jej negatívny vplyv na životné prostredie. Priemysel fast fashion sa vo veľkej miere spolieha na používanie lacných syntetických materiálov, ako sú polyester a nylon, ktoré sa získavajú z neobnoviteľných zdrojov a nie sú rozložiteľné. Výroba týchto materiálov si vyžaduje obrovské množstvo energie a zdrojov a likvidácia oblečenia z rýchlej módy často končí na skládkach, kde sa rozkladá stovky rokov. Okrem toho sa pri fast fashion výrobe často používajú škodlivé chemikálie a farbivá, ktoré môžu vážne poškodiť životné prostredie aj ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Farbivá používané na farbenie oblečenia často obsahujú toxické chemikálie, ktoré môžu znečistiť miestne vodstvo a poškodiť vodné organizmy. Okrem toho samotný výrobný proces môže byť nebezpečný, pričom pracovníci v mnohých krajinách čelia nebezpečným pracovným podmienkam. 

Lacná pracovná sila a fast fashion

Ďalším významným problémom fast fashion je vykorisťovanie pracovníkov v rozvojových krajinách. Mnohé spoločnosti zaoberajúce sa rýchlou módou zadávajú svoju výrobu do krajín, ako je Bangladéš a Kambodža, kde je lacná pracovná sila a kde sú voľné predpisy. Pracovníci v týchto krajinách často dostávajú veľmi nízke mzdy, pracujú dlhé hodiny v nebezpečných podmienkach. Známe je aj to, že na takýchto miestach dochádza aj k detskej práci. Aj napriek niekoľkým protestom a napriek tomu, že sú tieto problémy verejne známe, sa daný problém nepodarilo nijako vyriešiť. Keď však dopyt po produktoch fast fashion klesne, môžeme niektorým negatívnym vplyvom zabrániť. Viac informácií o fast fashion nájdete na internetovej stránke https://upcycle.sk/