GDPR eshop a jeho zmluvné podmienky

Čo si možno predstaviť pod slovným spojením GDPR eshop?

Skratka uvedená v nadpise je v uplynulých mesiacoch skloňovaná pomerne často a v angličtine vznikla spojením slov “General Data Protection Regulation”. Do slovenčiny by sme ho mohli preložiť ako reguláciu digitálneho súkromia, resp. nariadenie o ochrane osobných údajov. Úvod by sme mali, no a ako je to teda so spomínaným spojením GDPR eshop? Zmena v ochrane osobných údajov sa dotkla všetkých podnikateľských subjektov zhromažďujúcich predmetné dáta. Teda GDPR v eshope je tak rovnako badateľné ako v klasickom kamennom obchode, či inom subjekte pracujúcom s dátami o svojich zákazníkoch a užívateľoch. 

Čo je teda podstatou spojenia GDPR eshop? 

GDPR eshop a vzťah ku kupujúcemu

Podstata gdpr eshopu

V roku 2018 bola prijatá právna úprava, ktorej hlavnou podstatou je zlepšenie ochrany digitálneho práva občanov. Zakomponovaním GDPR do eshopu a jeho činnosti vzniká subjektu predovšetkým povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu, zosúladiť firemné predpisy a zmluvy, no v konečnom dôsledku aj nárast výšky pokút za porušenie nariadení z neho vyplývajúcich. Čo všetko musia zodpovedné osoby zastrešiť pre úspešné zvládnutie legislatívnej zmeny GDPR eshop? Prvoradým je ustanovenie zodpovednej osoby pre túto oblasť. Následne hovoríme o povinnostiach prispôsobenia firemnej dokumentácie a povinnostiach týkajúcich sa osôb spracúvajúcich osobné údaje. Nemenej dôležitou, v médiách súčasne najčastejšie spomínanou povinnosťou, je zakomponovanie zmien v oblasti získavania súhlasov so spracovaním osobných údajov. Táto povinnosť by mala byť splnená ešte pred realizáciou obchodu, či dokonca ešte pred samotným začatím komunikácie. Príchodom GDPR do eshopov zaznamenali tieto subjekty vyššiu náročnosť agendy, a to po časovej i finančnej stránke. Na druhej strane je však nevyhnutné spomenúť, že istá regulácia v tejto oblasti už skrátka musela prísť. Telefonátov či mailov z rôznymi ponukami už bolo jednoducho až príliš a príchodom GDPR sa tieto kontakty značne preriedia. V praxi potom zmena regulácie môže vyzerať tak, že internetový obchod vytvorí samostatnú podstránku, na ktorej je vysvetlené čo všetko a ako ovplyvní GDPR. Rovnako pri akomkoľvek zadávaní osobných údajov, musí eshop do webového prostredia zakomponovať pole súhlasu so spracovaním osobných údajov. Napriek počiatočnej pracnosti by však väčšina eshopov súčasne platnú reguláciu nemenila a považuje ju za plne dostatočnú. GDPR pre eshop, myslíme tým každý jeden na trhu, v sebe skrýva práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov a hlavným prínosom je jednotnosť v tejto oblasti. 

Bližšie informácie o danej téme nájdete na internetovej stránke https://gdpr-data.sk/.