Neznesiteľné bolesti kĺbov

Existuje viacero druhov bolesti, pričom každý jedinec bolesť znáša inak. Niektorí bolesť dokážu ignorovať a žiť s ňou, iní zase nedokážu prežiť. Tá najhoršia bolesť ľudského tela sa spája s pohybovou sústavou človeka. Najrozšírenejšie sú bolesti kĺbov. Bolesti kĺbov predstavujú stav, kedy postihnutý jedinec nedokáže vykonávať základné činnosti. Zdravé kĺby nám umožňujú vykonávať všetky základné činnosti – presúvať sa z miesta na miesto pomocou chôdze, behať či vykonávať akýkoľvek typ telesnej aktivity bez problémov. Každý z nás sa môže narodiť s predpokladom, že sa uňho v staršom veku bolesť kĺbov objaví. Najčastejšie bolesti kĺbov vznikajú nesprávnou životosprávou. To znamená, že postihnutá osoba nemá dostatočnú telesnú aktivitu a vyváženú stravu, plnú na minerály a vitamíny. Hlavná podstata toho, prečo bolesti klbov vznikli a čo stojí za ich vznikom sa dá vďaka súčasnej medicíne zistiť v pomerne ranom štádiu ochorenia.

Súvisiaci obrázokBolesti kĺbov možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Tou prvou je bolesť akútna, ktorá sa zjaví, ale po určitom čase aj zmizne. Vzniká vtedy, ak sa do tela dostane infekcia a telo sa s snaží xxvyrovnať. Môže sa jednať napríklad o chrípku.  Boľavé kĺby ľudia tiež pociťujú aj pri nadmernej fyzickej námahe. Akútna bolesť teda nie je životu ohrozujúcim stavom, po čase sama zmizne. Druhým typom bolesti je bolesť chronická. Môže sa jednať o dedičný problém. Príčin jej vzniku môže byť mnoho – nesprávne držanie tela, usadzovanie soli v kĺboch, zlý metabolizmus či artróza. Medzi najčastejšie ochorenia kĺbov patrí, už spomínaná artróza a artritída. Artritída vzniká v dôsledku poškodenia zápalom. V prípade artritídy vlastný imunitný systém napáda zdravé tkanivo, čoho výsledkom sú bolesti kĺbov.  V prípade postihnutia artritídou môže na sebe postihnutý spozorovať viaceré varovné signály, ktoré túto chorobu signalizujú. Jedná sa napríklad o  konštantnú bolesť, anémiu či zvýšenú telesnú teplotu. V prípade artrózy nie je imunitný systém postihnutý. Postihnutý cíti bolesť len v tom kĺbe, ktorý ho skutočne bolí. Naproti tomu artritída zasahuje aj do ostatných orgánov, preto sa postihnutý dlhodobo cíti slabý a malátny. Artróza sa spája s opotrebením kĺbov.

Okrem artritídy a artrózy sa často vyskytuje aj artralgia. Artralgia sa inak nazýva aj bolesť kĺbov. Bolesti kĺbov vznikajú vtedy, ak človek dostane chrípku. Kĺby v tomto prípade vôbec nemusia napuchnúť alebo sčervenať. Za atralgiou často krát stoja aj voľnopredajné lieky, ktoré tiež môžu byť spúšťačom bolesti kĺbov. Je dôležité, aby bola príčina bolesti kĺbov určená už v jej počiatočnom štádiu.