Salovanie zakladovej dosky a jeho postup

Šalovanie základovej dosky nechajte na profesionálov

Poznáte ten pocit. Po niekoľko mesačnom, možno a niekoľko ročnom čakaní, príde ten čas, kedy sa odštartuje stavba vášho vysnívaného rodinného domu. Upraví sa terén, uloží sa uzemňovacia pásovina a nachystajú sa vývody na bleskozvod. Takto nejako sa začína salovanie zakladovej dosky. Ak nepatríte práve k stavebným majstrom, nechajte to na odborníkov. Nie nadarmo sa hovorí, že stavba môže byť len taká stabilná a kvalitná, aká kvalitná je základová doska. 

Skôr, než sa začne betónovať

Salovanie zakladovej dosky pre každého
Šalovanie základovej dosky pod vedením odborníka

Postup k dokonalej základovej doske zahŕňa niekoľko presne stanovených stavebných postupov. Na geotextíliu sa navezie drvené kamenivo, které sa zhutní vibračnou doskou. Následne sa uloží geomreža a druhá vrstva drveného kameniva. Do hornej vrstvy kameniva už prichádza osadenie kanalizačných a vodovodných potrubí a chráničky na elektrinu. Vytýčia sa rohy základovej dosky, na ktorom sa vyhotoví debnenie. Keď už je základová doska takto pripravená, prichádza na rad betónovanie dosky. Odporúča sa betónovať dosku v jednom pracovnom kroku. Betón je potrebné hneď rozhŕňať. Betón je dopravovaný pumpou z výšky 500 mm.

Na čo si dať pozor pri šalovaní základovej dosky 

Pri príprave základovej dosky a pri šalovaní základovej dosky je potrebné byť veľmi precízny. Betónová základová doska musí byť hladká a rovná, najmä kvôli hydroizolácii, ktorá by sa nerovnosťami mohla ľahko poškodiť. Pri základovej doske je potrebné myslieť aj na jej izoláciu. Správne vykonané a navrhnuté izolované základy domu sú rozhodujúce pre správne fungovanie celej stavby. Ak izolácia nie je vykonaná správne, jej sanácia je poväčšine veľmi finančne náročná. Pri izolácií treba myslieť na tepelnú izoláciu aj na to, či je objekt podpivničený alebo nepodpivničený.  Šalovanie základovej dosky nechajte na profesionálov. Stavební majstri s bohatými skúsenosťami, ktorí majú za sebou už veľký počet šalovaní základovej dosky, vám pomôžu aj s vašou stavbou. Nájdete ich na stránke https://www.mojmurar.sk/.