transplantacia-rohovky

Výhodou, ktorú má transplantácia rohovky je zlepšenie videnia.