Obrábanie pôdy na poli

Základné obrábanie pôdy

Základné obrábanie pôdy rozdeľujeme na konvenčné obrábanie pôdy a konzervačné obrábanie pôdy. Vo všeobecnosti obrábanie pôdy znamená znižovanie negatívnych vplyvov v pôde a teda zvyšovanie pozitívnych vplyvov v pôde pre lepšie pestovanie kvalitných obilnín, semien a podobne. V tomto článku si priblížime najrozšírenejšie spôsoby, ktoré sa na obrábanie pôdy využívajú, a to základné spôsoby obrábania pôdy medzi ktoré patrí konvenčné a konzervačné obrábanie pôdy a následne si niečo krátko povieme o predsejbovom obrábaní.

Konvenčné a konzervačné obrábanie pôdy

Obrábanie pôdy jej dodá živiny

S obrábaním pôdy bude lepšia úroda

Konvenčné a konzervačné obrábanie pôdy patrí do skupiny základného obrábania pôdy, ide o základnú úpravu pôdy, ktorá slúži k odstráneniu negatívnych vplyvov z pôdy k tomu aby sme dosiahli kvalitnú pôdu a teda aj kvalitnú úrodu. Obrábanie pôdy pri konvenčnom spôsobe je vykonávanie orby prostredníctvom radličného pluhu. Hlavným rozdielom medzi konvenčným a konzervačným spôsobom je to, že pri orbe pri konvenčnom spôsobe obrábania pôdy neostávajú rastlinné zvyšky, kde naopak, v prípade konzervačného obrábania pôdy rastlinné zvyšky ostávajú. Od výberu spôsobu základného obrábania pôdy potom závisí aj predsejbové obrábanie pôdy, pretože je potrebný výber tej správnej mechaniky, teda stroja na obrábanie, ktorý je prispôsobený predsejbovému obrábaniu pôdy podľa toho, či bola pôda obrábaná konvenčne alebo konzervačne. Pri základnom obrábaní pôdy je ale potrebné myslieť na to, aby orba bola vykonaná kvalitne, pretože podľa toho akú kvalitnú orbu sme vykonali, taký kvalitný základ bude pripravený na predsejbové obrábanie pôdy.

Predsejbové obrábanie pôdy

Predsejbové obrábanie pôdy sa vykonáva pred samotným sadením, ide v podstate o tom, že sa pôda pripravuje sadením jednotlivých semien, ktoré ideme pestovať do pôdy. Je potrebné dbať na kvalitné predsejbové obrábanie pôdy, pretože od neho nám závisí aká bude naša úroda, a teda čím kvalitnejšiu prácu pri obrábaní pôdy odvedieme, tým kvalitnejšia úroda bude. Vo všeobecnosti sa pri predsejbovom obrábaní pôdy vlastne uhladzuje pôda, pridávajú sa rôzne hnojivá a teda tak ako sme už spomínali, pripravuje sa pôda na úrodu.  V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o kvalitnom obrábaní pôdy a o kvalitných prísadách, prípadne potrebujete poradiť od kvalifikovaných odborníkov, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti http://www.osivo.sk.