Zastrešenie terasy má mnoho výhod

Ak zvažujete polykarbonátové zastrešenie terasy, povieme vám ako na to

V súčasnosti je zastrešenie terasy jednou z najfrekventovanejších činností v našich záhradách. Niektorí domáci majstri sa zvyknú zaoberať zastrešením terasy aj svojpomocne, no v rámci tohto procesu je nevyhnutné dodržať niektoré zo základných zásad a určitú postupnosť krokov. Ak sa teda chystáte pustiť do zastrešenia terasy, povieme vám ako na to krok za krokom. Polykarbonát je jedným z najfrekventovanejších materiálov v tomto ohľade a medzi jeho základné výhody patrí vynikajúca priepustnosť slnečného svetla, hladkosť povrchu a veľmi dobrá odolnosť voči nárazom. Majiteľovi poskytujú na veľmi dobrej úrovni aj ochranu pred slnečným žiarením, a tak dokážu zabezpečiť aj veľmi dobrú ochranu proti nepriaznivému počasiu.  

Zastrešenie terasy krok za krokom 

Zastrešenie terasy svojpomocne

Postup pri zastrešovaní terasy

Vychádzajme teda z predpokladu, že konštrukciu terasy na uchytenie polykarbonátových plátov už máte hotovú. V prvom rade je teda potrebné zameranie jednotlivých plátov. Jeden plát polykarbonátu teda položíte na konštrukciu strechy a pomocou fixky na jeho plochu nakreslíte čiaru tak, aby koniec plátu bol zarovno stredom hranola. Zvyšnú časť polykarbonátového plátu odpílite, presne podľa nakreslenej čiary. Ďalším krokom zastrešenia terasy je lepenie penových tesnení na vrchnú stranu hranolov. Následne na jednotlivé pláty polykarbonátu navlečiete spojovacie lišty, vďaka ktorým bude po pospájaní jednotlivých plátov tento celok pôsobiť kompaktne. Jednotlivé pláty spolu s lištami je ďalej potrebné položiť na drevenú konštrukciu a stredovú lištu priskrutkujte. V krajnom priestore hranolov je potrebné polykarbonátové dosky ukotviť s využitím prítlačných terčíkov. Ak vám to priestorové možnosti neumožnia a budete musieť manipulovať s doskami postojačky z rebríka, máme pre vás jednu radu. Na dosky si môžete ľahnúť, vďaka čomu rozložíte svoju váhu po celej ploche rovnomerne. Urobíte tak lepšie, akoby ste mali na niektorej z dosiek stáť. Akonáhle máte dosky položené a ukotvené, môžete z nich strhnúť ochranné fólie a v mieste kontaktu polykarbonátu so stenou domu naň môžete nasunúť ukončovací profil U. Zastrešenie terasy ďalej pokračuje napílením 45-stupňového ukončenia na lištách profilu U a následne ich nasuniete na bočné hrany polykarbonátu. Na krycie lišty profilu H navlečiete gumové tesnenie a na konce krycích líšt nasadíte kryty, ktoré zabránia ich poškodeniu vplyvom nepriaznivého počasia.  

Viac informácií si prečítate na internetovej stránke https://www.mikendapresent.sk/.