Crowdfunding má svoje zásady

Čo je crowdfunding a prináša so sebou aj riziká?

Crowdfunding je spôsob, ako môžu ľudia, podniky i charitatívne organizácie získať peniaze. Funguje prostredníctvom jednotlivcov alebo organizácií, ktoré investujú ale prispievajú do crowdfundingových projektov výmenou za potenciálny zisk alebo odmenu. Mnoho ľudí stále nevie, ako crowdfunding  funguje. Ak c chce spoločnosť alebo človek získať peniaze prostredníctvom crowdfundingu, môže zverejniť podrobnosti o svojom projekte, podnikaní alebo nápade na webových stránkach, a teda sa môžu vyhnúť návšteve banky a nemusia žiadať o úver. Ak nájdete projekt, ktorý vás zaujíma, budete musieť vyhľadať ďalšie podrobnosti. Podnikateľský, individuálny alebo iný subjekt, ktorý chce získať peniaze by mal vám odpovedať na  základné otázky: koľko chce vyzbierať, na čo sa peniaze použijú, ako dlho sa dá prispievať, koľko ľudí už investovalo, čo dostanete za investíciu.

Aké sú rôzne typy crowdfundingu?

Crowdfunding si vás získa
Spoločnosti založené na crowdfundingu
  •         Investičné crowdfunding – tento typ funguje, ak investujete do podnikania a na oplátku dostanete  podiel, zvyčajne ide o akcie podniku.
  •         Založené na pôžičke – tento spôsob je založený na požičiavaní peňazí jednotlivcom alebo spoločnostiam za stanovenú úrokovú sadzbu.
  •         Založené na daroch – v tomto prípade darujete podniku alebo najčastejšie charite peniaze. V niektorých prípadoch vám bude za to aj niečo sľúbené.
  •   Financovanie založené na odmeňovaní – v tomto prípade dáte peniaze na oplátku za odmenu spojenú s projektom alebo za podporu.

Riziká Crowdfunding-u

Keďže crowdfunding-u je nová forma získavania financií pre podnikateľov, jednotlivcova či charity, nastáva otázka, či táto forma prináša aj nejaké riziká. Crowdfunding je nový koncept a investovanie do mladých firiem môže byť veľmi riskantné. Jedným z rizík je, že podnikanie, do ktorého investujete by sa mohlo zlyhať, pretože mnoho nových firiem v prvých rokoch zlyhá a vy môžete prísť o svoje peniaze. Druhým problémom je, že návrat nie je zaručený, pretože hodnota akcií nemusí stúpať a vy nemusíte dostávať žiadne výplaty dividend. Ďalším problémom je, náročnosť predaja akcií. Samotná platforma crowdfundingu môže skrachovať a to by mohlo znamenať, že prídete o peniaze skôr než ich daný subjekt využije na podnikanie, pretože môže napríklad skrachovať. Ak chcete investovať, uistite sa, že máte dostatok peňazí na investovanie. Zväčša platforma crowdfunding je založená na daroch. Pre niektoré projekty myšlienka crowdfunging je skvelá. Ak sa snažíte rozhodnúť, či by ste mali svoj projekt crowdfundovať, je dobré hľadať na platformách a zistite, či existujú projekty crowdfundingu.  Ak nájdete úspešné projekty, potom je crowfunding pravdepodobne dobrým miestom na rozbehnutie vašej myšlienky.  Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://printtalk.sk/.