Elektromotor s brzdou a ich údržba

Čo je to elektromotor s brzdou a ako funguje?

Elektrická energia sa v našich končinách využíva naozaj vo veľkom. Bez nej by nebolo možné fungovať tak v domácnosti, ako aj vo výrobných prevádzkach či v sektore priemyslu. S využívaním elektrickej energie sa súčasne používajú viaceré zariadenia, ktoré využívanie tohto zdroja dokážu zefektívniť. Do tejto kategórie patrí napríklad elektromotor s brzdou, ktorý predstavuje elektrický stroj, má však k dispozícií brzdu, ktorá ovládanie zariadenia značne uľahčuje.

Na akom princípe funguje elektromotor?

Elektromotor s brzdou v strojoch aj automobiloch

Princíp fungovania elektromotora s brzdou

Premena elektrickej energie na mechanickú prácu je nevyhnutná. Túto činnosť umožňujú elektromotory, ktoré možno charakterizovať ako určitý točivý stroj, ktorý má na starosti premenu elektriny na mechanickú prácu, vďaka čomu sa dá zariadenie do pohybu. Opačným zariadením je napríklad generátor, dynamo alebo alternátor, ktorých podstata spočíva v premene pohybu na elektrickú energiu. Stretávame sa s nimi napríklad na bicykloch, kedy pri šliapaní na bicykli vzniká napríklad svetlo, ktorým si môžeme svietiť na cestu. Elektromotor funguje tak, že pri svojej činnosti využíva účinok sily magnetického poľa. V skratke to funguje tak, že dochádza k priťahovaniu a odpudzovaniu elektromagnetu, prípadne priťahovaniu elektromagnetu a železa. Od toho, aká bude veľká sila elektrického prúdu závisí sila elektromagnetu. Ak je sila elektromagnetu vyššia, zvyšuje sa aj sila elektrického prúdu a naopak.

Spôsob fungovania elektromotoru

Elektromotor ako zariadenie dokáže fungovať troma spôsobmi, a to na režim motorický, generátorický alebo na režim brzdy. Režim brzdy reguluje brzda na elektromotore, ktorá slúži hlavne vtedy, ak potrebujeme zmeniť rýchlosť. Brzdu v elektromotore možno charakterizovať ako špeciálne zariadenie, vďaka ktorému je možné regulovať rýchlosť elektromotora a zabezpečiť tak, aby fungoval správne a hlavne efektívne. Vďaka zmene otáčok a rýchlosti motora nedochádza až k takému vysokému opotrebeniu tak samotného zariadenia, ako aj ostatných mechanických prvkov. Vďaka brzde sa zariadenie šetrí. Elektromotor v kombinácií s brzdou teda ostane vo vysokých technických požiadavkách o to dlhšie. Preto ak si plánujete zaobstarať elektromotor do zariadenia, pri ktorom je potrebné regulovať zmenu rýchlosti, elektromotor s brzdou bude pre vás tým správnym riešením! Kvalita elektromotoru je kľúčovým parametrom. Ak hľadáte kvalitné elektromotory pre priemyselné riešenia za rozumné ceny, vyskúšajte tie, ktoré nájdete na stránke https://www.kelheim.sk/! Na tejto stránke okrem bohatej ponuky elektromotorov nájdete aj rôzne zaujímavé informácie, ktoré potrebujete pred výberom toho správneho poznať. Zvýšte výkonnosť vášho zariadenia vďaka správnemu elektromotoru aj vy!