Pomohla by vám dotácia na tepelné čerpadlo?

Medzi zariadenia, ktoré dokážu vykurovať z obnoviteľných zdrojov energie patrí aj tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo predstavuje zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta na druhé za pomoci vonkajšej práce. Väčšinou sa jedná o čerpanie tepla z chladnejšieho miesta na teplejšie. Tepelné čerpadlo funguje na podobnom princípe, ako viacero domácich spotrebičov – chladnička, mraznička, klimatizácie a niektoré druhy vykurovacích zariadení. Hlavnou výhodou tepelných čerpadiel je ich ekonomickosť. Ak má však tepelné čerpadlo ostať ekonomické, musí byť jeho výkon mierne obmedzený. Ešte pred niekoľkými rokmi bola väčšina novostavieb na vykurovanie energeticky náročnejšia v porovnaní s dneškom. Nové materiály, zateplovacie technológie či úspornejšie systémy hospodárenia s teplom a najmä nástup nízkoenergetických stavieb zapríčinil rozvoj inštalácie tepelných čerpadiel. Vďaka spomenutému dnes budovy potrebujú oveľa menej tepla, než tak bolo v minulosti. Inštalácia tepelných čerpadiel sa teší veľkej obľube, ale aj podpore zo strany viacerých štátnych orgánov. Bežne dostupnou je dnes dotácia na tepelné čerpadlo. Dotácia na tepelné čerpadlo robí toto zariadenie dostupnejším pre široký okruh používateľov. Aj keď sa tepelné čerpadlo odporúča nainštalovať najmä v prípade novostavieb, bežne si ho zaobstarávajú aj tí, ktorí podstúpili rekonštrukciu nehnuteľnosti a na jeho inštaláciu tak vznikli vhodné podmienky. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená pre tých, ktorí chcú zvýšiť návratnosť svojich investícii do tohto zariadenia. Tepelné čerpadlo dnes nájdeme už v takmer každej desiatej novostavbe.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt heat pumpTepelné čerpadlo vlastne predstavuje uzatvorený okruh. Z jednej strany odoberá teplo z určitého zdroja (vzduch, voda, zem) a na druhej strane toto teplo odovzdáva do vykurovacieho systému. Na primárnej strane dochádza k zohrievaniu média na teplotu zdroja (zo vzduchu, vody, zeme). Kompresorom je plyn stláčaný, čím sa zohrieva na podstatne vyššiu teplotu. Na opačnej strane dochádza vďaka výmenníku k odovzdávaniu tepla z plynu do vykurovacej sústavy a plyn sa ochladzuje na nižšiu teplotu. Ochladenie plynu spôsobuje jeho skvapalnenie. Médium, ktoré sa vyskytuje v kvapalnej podobe prichádza k expanznému ventilu, kde je následne kvapalina prepustená na stranu s nízkym tlakom, vďaka čomu sa opäť médium dostáva do plynného skupenstva a jeho teplota sa následne znižuje. Cyklus sa uzatvára a zdroj je opäť zohrievaný pomocou vonkajšieho vzduchu, čím sa teplo čerpá z vonku a médium sa spätne vracia do kompresora.

Tepelné čerpadlá na základe toho, odkiaľ čerpajú energiu, možno rozdeliť do troch základných kategórii. Za zdroje energie sa považuje zem, vzduch a voda. Existujú tri základné skupiny čerpadiel – tepelné čerpadlo zem/voda, tepelné čerpadlo – vzduch/voda a tepelné čerpadlo – voda/voda. Tepelné čerpadlá sa označujú spojením dvoch slov. Prvé slovo charakterizuje zdroj, odkiaľ sa čerpá energia (to, ktoré sa nachádza pred lomítkom) a druhé slovo označuje teplovýmenné médium.