Služby v oblasti financií

Mnohí z nás si už nedokážu predstaviť, že by neboli poistení. Poistenie sa stáva našou bežnou súčasťou a my si nechávame poistiť už takmer všetko. Bolo to tak aj v minulosti? Prvé aktivity s poistením siahajú do obdobia  niekoľko tisíc rokov pred naším letopočtom, kedy sa starovekí obyvatelia Mezopotámie nechávali „poistiť“ pred stratou ťavy alebo nájazdom cudzích kmeňov. Poistenie v tom období spočívalo v tom, že bol využívaný karavánový systém kupcov, čo znamenalo, že obyvatelia vždy cestovali v kolónach. V prípade vzniku nepriaznivej situácie sa mohli jednoduchšie brániť lupičom a ak im náhodou ťava uhynula, dokázali ju nahradiť novou. Prvá písomná zmienka o novodobom poistení pochádza z Talianska a je spájaná s námorným obchodom. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt money and financeNeskôr sa poistné zmluvy začali objavovať aj v iných krajinách Európy, ako napríklad Barcelona alebo Antverpy. V minulosti bolo teda poistenie spájané len s určitou konkrétnou oblasťou. Poistenie také, aké ho poznáme dnes, už nie je možné porovnávať s poistením v minulosti. Oblasť poisťovníctva sa výrazne posunula dopredu. Dnes už dokážeme poistiť takmer čokoľvek – majetok (hnuteľný, ale aj nehnuteľný), svoje zdravie, riziká spojené s vycestovaním do zahraničia, ale rovnako je úplne bežné uzatvárať poistné zmluvy aj na udalosti, ktoré môžu v budúcnosti nastať. V prípade poistenia vystupujú dva základné subjekty – poisťovňa a ten, kto sa necháva poistiť. Na finančnom trhu v oblasti poistenia nepôsobia len samotné poisťovne, ale aj subjekty, ktoré poistenie sprostredkúvajú. V tomto prípade sa jedná aj o spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group má vyškolených kvalifikovaných odborníkov na sprostredkovanie viacerých typov poistenia. Spoločnosť Winners Group si zakladá na tom, aby klientom poskytovala kvalitný a komplexný servis. Po uzatvorení poistnej zmluvy sa začína poisťovňa podieľať na zdieľaní rizika. Výhodou poistenia je aj to, že môže byť uzatvorené buď na jeden konkrétny produkt jednorazovo, ale rovnako sa dá poistiť aj viacero predmetov naraz. Prečo sa teda oplatí uzatvárať poistné zmluvy? Poistiť si už v súčasnosti môžeme čokoľvek. Je úplne bežné, že k poistnému plneniu škodovej udalosti vôbec nedôjde, človek však dokáže ľahšie spávať ak vie, že ak tieto negatívne udalosti nastanú, nebude škody znášať sám. Ako príklad možno uviesť zlomenie nohy v zahraničí. Ak máme vopred uzatvorenú poistnú zmluvu na konkrétne cestovné poistenie, nemusíme sa obávať toho, že aj v krajinách s drahým zdravotným systémom budeme musieť hradiť náklady na ošetrenie my. Na mieste vzniku tejto udalosti síce musíme platiť my z vlastného vrecka, ale po predložení všetkých dôkazných materiálov a dokumentov nám poisťovňa tieto poplatky do niekoľkých týždňov preplatí.