Strešná krytina a jej história

Strešná krytina a jej obľúbenosť vo svete

Čo krajina, to iná tradícia. A nielen tradícia, ale aj zvyky ohľadne bývania, stravovania alebo správania. Nie je pochýb o tom, že v každej krajine nájdeme niečo iné, čo je pre túto krajinu charakteristické. Opakom nie je ani spôsob bývania a strešná krytina, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnosti. Prinášame vám zaujímavé informácie o tom, s akými strešnými krytinami sa vo svete stretnete.

Aký materiál strešnej krytiny zvoliť?

Strešná krytina musí vydržať roky
Stavba strešnej krytiny dnes a v minulosti

Strešná krytina a jej používanie vo svete sa rôzni. Za najstaršiu strešnú krytinu možno považovať slamu. Aj keď zo striech rozvinutých krajín postupne vymizla, ešte stále sa s ňou môžeme stretnúť v menej rozvinutých krajinách, a to napríklad v Afrike. Okrem toho sa takáto strecha vyrába aj v kombinácii s bahnom, ktoré poskytujú streche určitú oporu. Okrem toho sa stretávame aj so strechou z dreva alebo z kameňa. Tento typ krytiny možno zaradiť aj medzi ekologické, avšak také, ktoré sa už tak často nepoužívajú. Ďalším ekologickým typom strešnej krytiny je strecha, s ktorou sa čoraz častejšie začíname stretávať v súčasnosti, a tou je zelená strecha. Tá je tvorená rastlinami, stromami či inými bylinkami. O tom, či takáto strecha nájde svoje opodstatnenie sa dozvieme v najbližších rokoch. Avšak aj medzi súčasnými strešnými krytinami nájdeme také, ktoré možno označiť nálepkou prírodný materiál. A do tejto kategórie patrí asfalt. Tento materiál patrí medzi tie najodolnejšie vo svete. Dá sa použiť prakticky kdekoľvek, nakoľko asfalt je odolný voči podnebiu. Ak sa v oblasti, v ktorej sa stavba nachádza vyskytujú nadmerné zrážky, sneh alebo silné slnečné žiarenie, nemusíte sa obávať, že do tejto oblasti táto strecha nebude vhodná. Obavy určite nie sú na mieste, nakoľko táto strecha je naozaj odolná a nebudete sa musieť obávať, že po čase dôjde k určitým strešným defektom. Okrem toho sa tiež stretneme napríklad aj s plechovou krytinou, ktorá sa však už s postupom času začína zo striech vytrácať. Avšak ešte stále sa teší relatívne veľkej obľube.

Vhodná strešná krytina pre vašu stavbu

Dôležité však je, aby bola zvolená krytina vysokej kvality. Práve kvalita predurčuje to, či budete so strechou spokojný. Preto sa pred jej samotným výberom nebojte poradiť s odborníkmi. Na stránke https://krytina.sk/ nájdete tak kontakty, ako aj zaujímavé informácie o tom, ako k výberu strešnej krytiny pristupovať.