Strešná krytina

Aj keď sa strecha skladá z viacerých častí, najdôležitejšou  je jej strešná krytina. Trh s týmto druhom produktu je naozaj rozmanitý a na svoje si príde aj zákazník s náročnejšími požiadavkami. Niektorí investori dajú radšej prednosť takej krytine, ktorá viac lahodí ich oku. Aby však jej použitie bolo naozaj efektívne, vzhľad by nemal byť rozhodujúcim parametrom. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stresna krytinaAj keď jednou z hlavných funkcií strechy je aj funkcia estetická, oveľa dôležitejšia je ochranná funkcia. Estetická by mala len dopĺňať celkový vzhľad strechy. Hlavná podstata ochrannej funkcie spočíva v tom, že celú nehnuteľnosť chráni pred poveternostnými podmienkami. Pri výbere strešnej krytiny je potrebné sa zamerať na klimatické a poveternostné podmienky, aké sa v danej oblasti vyskytujú. Na výber vplýva aj to, v akej nadmorskej výške sa nehnuteľnosť nachádza, či je v danej oblasti častý výskyt dažďa a či sa v zimných mesiacoch často krát objavujú mínusové teploty alebo aká je priemerná rýchlosť vetra na danom území. Rovnako netreba podceniť ani konštrukčné podmienky zvolenej strešnej krytiny. Čo sa týka technických parametrov, prihliada sa aj na prácnosť pri montáži danej strešnej krytiny či zákonov a právnych predpisov, ktoré majú na danú oblasť dopad. Každý typ strešnej krytiny sa od seba navzájom odlišuje na základne rozdielnych parametrov, najčastejšie sa jedná o mrazuvzdornosť, stálofarebnosť, trvácnosť, životnosť a nasiakavosť.

Materiálov, z ktorých býva strešná krytina zhotovená je mnoho. Pôvod materiálu strešnej krytiny je naozaj rozmanitý, najčastejšie sa však delí do troch základných skupín, ktorými sú strešné krytiny zhotovené z prírodných látok organického pôvodu (môže ísť napríklad o slamu či drevo), strešné krytiny zhotovené z prírodných látok neorganického pôvodu (napríklad bridlicová strešná krytina) a strešná krytina umelo vytvorená z prírodných látok (napríklad z pálenej hliny či betónu).

Súvisiaci obrázokNa strechách najčastejšie nájdeme krytinu zhotovenú z prírodných látok neorganického pôvodu a krytinu, ktorá je umelo vytvorená z prírodných látok. Medzi najpoužívanejšie patria nasledovné druhy strešnej krytiny:

  • betónová strešná krytina: hlavnou stavebnou zložkou je betón. Má vysokú životnosť, je odolná voči poveternostným vplyvom a disponuje vysokou mrazuvzdornosťou.
  • asfaltová strešná krytina: sortiment s asfaltovými šindľami je rozmanitý, na trhu je možné dostať rozličné farebné vyhotovenia, veľkosti či tvary. Tento typ strešnej krytiny sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, odolnosťou voči zmenám teploty či zatekaniu.
  • plechová strešná krytina: plech ako základný stavebný materiál je v súčasnosti o niečo ľahší než asfaltové šindle. Je odolná voči slnečnému žiareniu a vode, nevýhodou však je jej krátka životnosť (30-50 rokov).
  • keramická pálená krytina: použitie prírodných materiálov zabezpečuje jej vysokú mechanickú pevnosť, mrazuvzdornosť a ochranu pred dažďom. Plusom tohto typu strešnej krytiny je aj to, že zabezpečuje zvukovú izoláciu.

Aj keď výber správnej strešnej krytiny musí byť dôkladne zvážený, dvojnásobne platí aj to, že dôležitá je správna montáž. Ak je montáž strešnej krytiny odvedená naozaj dôkladne a pod odborným dohľadom, životnosť strechy sa môže predĺžiť o niekoľko rokov (často krát aj o niekoľko desiatok rokov). Preto by celá realizácia montáže strešnej krytiny mala od začiatku až po koniec prebiehať pod dohľadom odborníka z danej oblasti.