Vykurovanie domu

Zisk tepla v domácnostiach sa dá zabezpečiť viacerými spôsobmi. Za týmto účelom sú zaobstarávané vykurovacie zariadenia, ktorých správnou obsluhou je teplo získavané. Výber vhodného zariadenia na vykurovanie domu je často krát problematická záležitosť. Aj keď dnešný trh s vykurovacou technikou ponúka rozličné alternatívy, nie každé zvolené zariadenie je skutočne vhodné na vykurovanie určitých priestorov. Trh disponuje finančne úspornejšími zariadeniami, nájdeme však aj finančne náročnejšie, ktoré sú však v porovnaní s klasickými oveľa ekologickejšie. Pri výbere vhodného zariadenia na vykurovanie domu investor stojí väčšinou pred rozhodnutím o vykurovaní pomocou elektriny, plynu alebo tuhého paliva. Spomenuté alternatívy však patria medzi tie tradičnejšie, nájdeme však aj ich ekologickejšie verzie v podobe tepelných čerpadiel alebo plynových kondenzačných kotloch.

Najčastejšie formy vykurovania sú:

   vykurovanie pomocou tuhých palív: jedná sa o kúrenie pomocou dreva, paliet, uhlia alebo prírodnej biomasy. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt house heatingAj keď tento typ kúrenia prevláda najmä v horských oblastiach, ešte stále sa nájdu domácnosti aj na dedinách alebo v prímestských oblastiach, ktoré na drevo či uhlie nedajú dopustiť. Aj keď sú zariadenia na vykurovanie pomocou tuhého paliva menej finančne náročne v štádium obstarávania, treba rátať s dodatočnými nákladmi potrebnými na jeho prevádzku – obstaranie dreva, paliet či uhlia, bez ktorých nie je možné zariadenie obsluhovať. Tento materiál je potrebné zabezpečiť, priviesť, nachystať a skladovať, čo je viac menej náročnejšie na voľný čas.

     vykurovanie pomocou plynu: ak domácnosť nemá prístup k plynovej prípojke, táto možnosť sa úplne vylučuje. Veľkou výhodou vykurovania domu pomocou plynu je to, že je šetrný voči životnému prostrediu a jedná sa o pomerne lacný a dostupný zdroj tepla. Na našom území je takmer každá domácnosť pripojená k miestnej plynovej prípojke, nevýhodou však je, ak domácnosť prípojku vybudovanú nemá, bude musieť vynaložiť nemalé finančné prostriedky na jej obstaranie.

–  vykurovanie pomocou elektrickej energie: je rovnako šetrné k životnému prostrediu, nevznikajú žiadne spaliny unikajúce do atmosféry. Elektrická energia je zdroj dostupný, avšak v porovnaní s plynom o niečo drahší.

–  vykurovanie pomocou tepelného čerpadla: jedná sa o najekologickejší zdroj vykurovania, obstaranie je však finančne náročné. Funguje na princípe využívania okolitých, obnoviteľných zdrojov. Dobrou správou v prípade tepelného čerpadla je to, že pri jeho zvolení môže investor získať až 80 % tepla na vykurovanie a ohrev vody takmer zadarmo.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt house heatingPri výbere vhodného zdroja tepla pre vykurovanie domu sa investor rozhoduje na základe viacerých parametrov. Dôležitá je jednak cena, ale i pohodlnosť. Pod pojmom cena je potrebné si predstaviť náklady na obstaranie a náklady spojené s prevádzkou zariadenia. Na druhej strane, viaceré zariadenia na to, aby fungovali správne potrebujú obsluhu v pravidelných časových intervaloch. Je len na rozhodnutí investora, či preferuje ušetriť financie, ochrániť životné prostredie alebo na úkor peňazí obetuje svoj voľný čas.