Krytiny a ich váha

Strešné doplnky pre vašu strechu

Keď sa spomenie slovo strecha, ako prvé si vybavíme strešnú krytinu. Tá je pre nás kľúčová z viacerých dôvodov. Avšak v prípade estetického hľadiska sa najčastejšie zameriavame na to, ako krytiny vlastne vypadajú. Avšak strecha nie je tvorená len strešnou krytinou, ale skladá sa z viacerých častí, bez ktorých by strecha ako celok jednoducho nefungovala. Dôležitou súčasťou sú aj strešné doplnky, ktorých v súčasnosti nájdeme na trhu mnoho. Zaujíma aj vás, čo možno do kategórie strešných doplnkov zaradiť a prečo sú pre nás také dôležité?

Strešné podklady ako základ strechy

Krytiny na domy
Výber vhodnej krytiny

Za najdôležitejší strešný doplnok možno považovať strešné podklady. Tie by sme mali vyberať s prihliadnutím na viaceré parametre. A to napríklad na parametre danej strechy či podľa toho, aký je uhol jej naklonenia. Okrem toho by sme nemali zabúdať ani na to, že výber podľa tvaru strechy je tiež dôležitý. Medzi najpoužívanejšie druhy strešných podkladov možno zaradiť dosky s membránou, latky a ich vzájomnú kombináciu. Funkcií, ktoré strešný podklad plní, je mnoho. Avšak za najdôležitejšiu úlohu im možno pripísať to, že majú za úlohu vystužiť strešnú krytinu a v neposlednom rade ju aj dostatočne utesniť. Okrem toho je dôležité spomenúť aj váhu. V prípade strešnej krytiny je kľúčové, aby bola prenesená váha na strešný krov. Netreba však zabúdať ani na ventiláciu. Tá by mala byť v prvom rade vyhovujúca. Krytina strechy by namal navlhnúť. Tento predpoklad by sme mali dodržať za každej situácie. Ak sa tak stane, skôr či neskôr začne strešný krov alebo iné časti jednoducho plesnivieť a to je stav, do ktorého sa jednoducho nechceme dostať. Z toho dôvodu je kľúčové, aby bola na streche spravená kvalitná izolácia. Izolácia v kombinácií s izolačnou fóliou docielia to, že strechu ochránia pred vlhkosťou, ktorá vznikla vo vnútri danej stavby. Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že na streche sa zhromažďuje dažďová voda. Ak chcete zabrániť tomu, aby vznikla nadmerná vlhkosť vo vnútri stavby, nezabudnite na správne uloženie konkrétneho podkladu pod strešnú krytinu. Ak máte netypický tvar strechy a chcete zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadmernej vlhkosti, odporúčame vám využiť vetracie otvory alebo ventilačné plechové škridle. Aj tie dokážu vzniku nadmernej vlhkosti zabrániť. Ak aj vás zaujíma problematika toho, aké krytiny sa v domácnosti vyplatia s ohľadom na výber strešných doplnkov, navštívte stránku https://krytina.sk/ a zistite si viac!