3d virtualne prehliadky a ich význam

3D virtuálne prehliadky naberajú neustále na popularite a význame

Pred niekoľkými rokmi by sme 3D virtuálne prehliadky mohli do značnej miery označiť za hudbu budúcnosti a relatívne vzdialenú realitu. Koronakríza urýchlila mnohé procesy, s ktorých nasadením sa čakalo a aj plánovalo a do tejto skupiny nových trendov a služieb možno teda celkom určite zaradiť aj 3D virtualne prehliadky. V priebehu jedného až dvoch rokov sa stali veľmi dôležitým kanálom na vyhľadávanie potrebných informácií týkajúcich sa určitej nehnuteľnosti, o ktorú by sme mohli mať záujem z hľadiska využitia na rezidenčné i komerčné účely. Vďaka 3D virtuálnym prehliadkam teda získava potenciálny zákazník kontakt s určitým druhom umenia, ktorého cieľom je vytvoriť zaujímavú atmosféru a príbeh tak, aby vynikli pozitívne stránky a prínosy daného priestoru. Každá z nehnuteľností ponúkaných na realitnom trhu má teda určité prednosti, ktoré je možné vďaka takémuto spracovaniu vyzdvihnúť a dať ich tak na prvé miesto oproti prípadným nedostatkom. Prostredníctvom 3D virtuálnych prehliadok je navyše možné osloviť oveľa širší okruh potenciálnych záujemcov.   

3D virtuálne prehliadky sa stávajú plnohodnotným spôsobom na prezentovanie nehnuteľnosti

3D virtualne prehliadky na celom Slovensku
Dôvody prečo využiť 3D virtuálne prehliadky?

Vďaka 3D virtuálnym prehliadkam pritom nezískavajú len samotní klienti hľadajúci konkrétny typ nehnuteľnosti a z takéhoto benefitu ťažia viaceré zúčastnené strany. Medzi tie ďalšie patria napr. realitní makléri, ktorí dokážu predstaviť nehnuteľnosť v pravom svetle aj na diaľku a v relatívne krátkom čase pomerne širokej skupine kupcov. Prehliadky sú zostavené veľmi realisticky a napriek tomu, že zákazník v nehnuteľnosti nikdy nebol, dokáže nasať atmosféru z nej a získať reálny obraz o všetkých dôležitých skutočnostiach. Funkcionality 3D virtuálnych prehliadok sú oveľa širšie ako by sa mohlo zdať a postupom času budú na kvalitatívne vyššej a vyššej úrovni. Jednou z nich je napr. aj pravítko a vďaka nemu si vie prezerajúca osoba zmerať veľkosť jednotlivých predmetov, miestnosti či priestoru na manipuláciu a pohyb. Aktuálny pomer 3D virtuálnych prehliadok v porovnaní s klasickou návštevou nehnuteľnosti ešte nie je až na takej závratnej úrovni, no okruh svojich priaznivcov si neustále rozširuje. Takéto riešenie je však ešte stále relatívne mladé a určite mu patrí budúcnosť. Ak sa chcete dozvedieť o téme bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://fotime360.sk/.