Oporný múr okolo domu

Oporný múr a jeho podstata

Čo je oporný múr už pravdepodobne viete. Teraz si v krátkosti povieme na čo takýto múr slúži a kedy je potrebné ho použiť. Oporný múr slúži predovšetkým na spevnenie pôdy a na zabránenie jej posunov. Takéto múry sa využívajú hlavne pri pozemkoch, ktoré majú sklon, a teda je potrebné zaistiť to, aby sa pôda na pozemku neposúvala. Takéto posuny dokážu spôsobiť mnoho nepríjemných komplikácií, akými je napríklad aj narušenie statiky budov nachádzajúcich sa na danom pozemku. Oporný múr nie je potrebný pokiaľ je váš pozemok vodorovný a nenachádzajú sa na ňom žiadne výrazné sklony. 

Materiály používané pri výstavbe oporných múrov

Materiál na oporný múr
Postup pri stavbe oporného múru

Na výstavbu oporných múrov sú používané rôzne materiály. Medzi tie najčastejšie používané patria drevo, tehly, kamene a betón. Najobľúbenejším spomedzi spomenutých materiálov je betón a to z viacerých dôvodov. Betón má oproti ostatným materiálom, konkrétne oproti drevu veľkú výhodu, ktorou je jeho životnosť. Drevo má tendenciu hniť už po veľmi krátkej dobe pokiaľ nie je dostatočne ošetrované a pokiaľ sa nachádza v exteriéri. Toto však pri betóne neplatí, práve naopak, betón si nevyžaduje starostlivosť a jeho životnosť je niekoľko desiatok rokov. Ďalšou z výhod betónu, a teda aj betónových oporných múrov je tá, že ich tvar je možné akokoľvek prispôsobiť. Betónové oporné múry sú navyše veľmi odolné a pevné a to vďaka oporným konštrukciám nazývaným roxory či vence, ktoré sú zabudované do vnútra betónovej konštrukcie. Výhodou betónových oporných múrov je aj tá, že na rozdiel od kamenných múrov z nich nevyrastá žiadna burina, čo znamená, že nevyžadujú takú starostlivosť ako oporné múry z kameňa.

Svojpomocná výstavba oporného múru

Radi by ste sa o výstavbu oporného múru postarali sami bez toho, aby ste využili služby odborníka? Takéto rozhodnutie je potrebné naozaj dobre zvážiť, keďže výstavba oporného múru nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si isté zručnosti a vedomosti. Je potrebné, aby bola kvalita oporného múru skutočne vysoká, keďže jeho úlohou bude zaistiť pevnosť pôdy na vašom pozemku. Pokiaľ v oblasti stavebníctva nemáte skúsenosti a neviete ako by ste mali pri výstavbe oporného múru postupovať, prenechajte túto prácu na profesionálov. O profesionálnu a kvalitnú výstavbu oporného múru sa pre vás s radosťou postarajú odborníci, ktorých nájdete na webovej stránke https://www.i-ploty.sk/.