Kamenné chodníky okolo domu

Chodníky okolo domu na odvádzanie dažďovej vody

Po skončení všetkých stavebných prác na dome pri výstavbe alebo rekonštrukcii prídu na rad aj chodníky okolo domu. Sú mimoriadne dôležitou súčasťou stavby. Majú dve základné funkcie a to pochôdzna a ochrana stavby pred nadbytočnou nasiakavosťou dažďovej vody. V minulosti sa tieto dažďové chodníky robili z liateho betónu. Časom sa však toto riešenie zdalo ako nepraktické, nakoľko stavba domu neustále pracuje a sadá a týmto spôsobom dochádzalo časom k praskaniu betónu, lámaniu a aj svojvoľnému sadeniu náletových rastlín.  V súčasnosti sa už chodníky okolo domu robia úplne iným spôsobom.

Dažďový chodník je práca pre skúsených odborníkov

Chodníky okolo domu z kameňa či betónu
Výhody chodníkov okolo domu

Chodníky okolo domu majú za úlohy odvádzať prebytočnú dažďovú vodu z okolia stavby a tým zabraňujú vlhnutiu základov domu. Niektorí investori, ktorí nechcú pochôdznu, či pojazdnú funkciu chodníka v blízkosti domu, ho riešia po odizolovaní štrkovým násypom. V tomto prípade však treba počítať  s pravidelným čistením štrku od tráv, či napadaných listov. Dažďový chodník je možné robiť aj iným spôsobom, ako pochôdzny.  Pri stavbe dažďových chodníkov je mimoriadne dôležité prenechať prácu odborníkom. Iba týmto spôsobom zaručíte, že chodník bude riešený správne a bude plniť svoju funkciu. V tomto prípade je totiž mimoriadne dôležité dodržanie určitého sklonu v pozdĺžnom a priečnom smere aby bola nadbytočná voda dobre odvádzaná. Tento typ chodníka sa teda nerobí ako obyčajný dlažobný chodník násypom štrku v rôznych hrúbkach a ukladaním zámkovej dlažby. Sklon podložia je potrebné dodržať už pri samotnom hĺbení výkopovej jamy. Spevňuje sa obrubníkom aby bola dodržaná celistvosť vydláždenej plochy. V prípade potreby je vhodné použitie aj geotextílie, podľa rád a skúseností odbornej firmy.  Po zabezpečení lôžka sa na povrch umiestňujú štrkové násypy rôznych frakcií, v rôznej hrúbke. na pripravený podklad je možné následne ukladať dlažobné kocky. Nakoniec sa zasypú jemným pieskom. V súčasnosti je už na výber z rôznych druhov , tvarov a farieb dlažobných kociek. Je možné z nich vytvárať rôzne zaujímavé obrazce, alebo ich len jednoducho dizajnovo zosúladiť s farbou fasády či strechy. Pre viac informácií o chodníkoch okolo domu získate po navštívení nasledujúcej stránky: https://www.polozime.sk/.