Prepäťová ochrana do domácnosti

Prepäťová ochrana vám zaručene ochráni vaše spotrebiče

Určite ste už počuli o nejednom prípade, kedy udretie blesku do domu spôsobilo mnoho problémov. Zhorelo mnoho spotrebičov a majitelia si na vlastné náklady museli všetko zabezpečiť sami . a stačilo tak málo. Stačilo si zabezpečiť prepäťovú ochranu. Prepäťová ochrana je už, našťastie, celkom bežná súčasť najmä nových domácnosti. Mnohí majitelia rodinných domov myslia o krok vpred a prepäťová ochrana je u nich doma a správnom mieste. Čo teda dokáže takáto prepäťová ochrana a ako ju vlastne správne zapojiť?

Ako funguje prepäťová ochrana?

Prepäťová ochrana a jej všestranné využitie

Princíp prepäťovej ochrany

Ak ste sa s pojmom prepäťová ochrana stretli prvý krát, potom je potrebné si objasniť, čo to vlastne znamená. Prepäťová ochrana dokáže pomerne dobre a spoľahlivo ochrániť elektrické spotrebiče a elektrické rozvody vo vašej domácnosti. Už z názvu vyplýva, že bojuje proti napätiu. Ak do vášho domu udrie blesk, ten má napätie niekoľko násobne vyššie ako dokáže akýkoľvek spotrebič spracovať. A tým, že takéto napätie nedokáže spracovať, jednoducho sa znehodnotí a zhorí. Prepäťová ochrana slúži vlastne na to, aby sa napätie počas udretia blesku zmenšilo a tým sa k spotrebiču dostane už len napätie, ktoré spotrebič vie spracovať. A tým ho vlastne ochráni pred zničením. Je to veľmi jednoduchý princíp fungovania prepäťovej ochrany. Prepäťová ochrany sa zaraďujú do niekoľkých kategórií. Prvým a azda najbežnejším je bleskozvod. Ten už má takmer každý rodinný dom, novostavby bez výnimky, pretože bez toho nie je možná kolaudácia. A tak je to správne. Následne sú ešte dve kategórie, C a D. Jeden typ sa inštaluje na hlavný istič, resp. na ističe do rozvodnej skrine. A potom posledná kategória D, to sú prepäťová ochrany, ktoré sa už inštalujú priamo pred spotrebiče. Čiže ak vám udrie blesk do domu, najskôr napätie zmierni bleskozvod, potom ochrany v rozvádzači a nakoniec ešte aj prepäťová  ochrana pred spotrebičom. Naozaj je nutné pripomenúť, že prepäťová ochrana je výborný a najmä užitočný pomocník v domácnosti. Navyše nie je to finančná položka, ktorá by nejako extra narušila váš rodinný rozpočet. Preto ak zvažujete stavbu nového domu alebo rekonštrukciu staršieho, určite sa o prepäťovú ochranu zaujímajte a dajte si ju nainštalovať.

Viac o prepäťovej ochrane na http://www.legrand.sk .