Tenis pre deti v Bratislave

Správny prístup tenisového trénera k hráčovi

Tenis učaruje mnohým už v mladom veku. Niektorí to dotiahnu tak ďaleko, že ich meno figuruje na popredných priečkach vo svetových rebríčkoch. Aj keď úspech závisí hlavne od hráčskych schopností a toho, či má hráč potenciál a chuť stať sa výborným hráčom, výrazný vplyv na výchovu hráča má aj tenisový tréner. Aj keď existuje množstvo tenisových trénerov, nie každý dokáže zo svojho zverenca vychovať skutočne kvalitného hráča. Tak ako nie je každý hráč dobrý, tak nie každého trénera možno považovať za dobrého.

Čo by mal správny tenisový tréner rozvíjať u hráča?

Tenisový tréner hrá v živote hráča dôležitú úlohu. Medzi hráčom a trénerom by mala panovať dôvera, ktorá sa v mnohých prípadoch pozitívne odráža na kvalitách hráča a výsledkoch jeho hry. Základom je naučiť hráča zvládať stres. Práve stres predstavuje faktor, ktorý ho bude počas jeho kariéry sprevádzať často. Preto je dôležité, aby sa dokázal ovládať a aby potlačil všetky negatívne myšlienky a emócie. Tenisový tréner pre detiTréner by mal svojho zverenca viesť aj k tomu, aby dokázal riešiť problémy konštruktívne. Tenis je hra, ktorá sa zaraďuje medzi individuálne športy. Avšak aj napriek tomu by mal hráč mať empatiu k druhým ľuďom. Hráč je ovplyvnený aj tým, akými ľuďmi sa obklopuje. Ak ho tréner navádza na to, aby mal vo svojom živote len pozitívne vzory, aj to sa dokáže výrazne odraziť na jeho kariére. Mnoho hráčov neúspech dokáže odraziť. Tenisový tréner sa v tomto prípade stavia na popredné miesta, kedy sa snaží svojho zverenca naviesť k tomu, aby svoj neúspech vnímal skôr pozitívne a dokázal si z neho vziať určité ponaučenie. Vplyv na hráča má aj to, akým životným štýlom žije a či je jeho osobný život usporiadaný a hráč je vyrovnaný. Vzťah k fyzickej aktivite či správna životospráva je ďalšou vecou, ktorú sa každý správny tenisový tréner snaží vo svojom zverencovi vybudovať. Okrem spomenutých faktorov tréner svojho zverenca vedie k tomu, aby sa v hráčskej technike stával lepším a lepším. Tenisový tréner na vysokej úrovni by mal mať preukázateľné výsledky, ktoré sa merajú množstvom úspešných tenisových hráčov, ktoré prešli jeho rukami.

Aké je hlavné posolstvo tenisového trénera?

Rola tenisového trénera v živote hráča je nezastupiteľná. Ak si aj vy chcete nájsť výborného trénera, ktorý vás nielen naučí základy tenisu, ale vybuduje vo vás aj vzťah k športu, navštívte stránku www.tenis-trener.sk. Na tejto stránke tiež nájdete aj množstvo zaujímavých informácií z oblasti problematiky kvalitných tenisových trénerov.